• products-cl1s11

Nhà máy LNG

  • LNG Plant Nitrogen Generator Equipment Industrial Nitrogen  Machine

    Nhà máy LNG Thiết bị máy phát điện nitơ Máy nitơ công nghiệp

    Khí dầu mỏ liên kết (APG), hoặc khí đồng hành, là một dạng khí tự nhiên được tìm thấy với cặn dầu mỏ, hòa tan trong dầu hoặc dưới dạng “nắp khí” tự do phía trên dầu trong bể chứa. Khí có thể được sử dụng theo một số cách sau khi xử lý: được bán và đưa vào mạng lưới phân phối khí tự nhiên, được sử dụng để phát điện tại chỗ bằng động cơ hoặc tuabin, được tái sử dụng để thu hồi thứ cấp và được sử dụng trong thu hồi dầu tăng cường, được chuyển đổi từ khí đến chất lỏng sản xuất nhiên liệu tổng hợp, hoặc được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa dầu.